MENU SLUIT
ACCOUNT

Wedstrijdreglement Facebookactie ‘win één jaar gratis thee’ (5 augustus tot en met 31 augustus)

 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Théléne met ondernemingsnummer 0873 275 162, gevestigd te Portiekenlaan 11
  te Westende-Bad. Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook, en is ook niet verbonden met de organisatie Facebook. Door deelname aan deze wedstrijd doet de deelnemer onherroepelijk afstand van alle vorderingen ten opzichte van Facebook.
 2. De informatie die door de deelnemers wordt verschaft, is bestemd voor Thélene, en niet voor Facebook.
 3. De deelname aan deze wedstrijd is gratis.
 4. Door deel te nemen aan de Facebookactie geven deelnemers aan akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement.
 5. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger.
 6. Medewerkers van Thélene zijn niet uitgesloten van deelname maar maken geen kans op het prijzenpakket.
 7. Thélene behoudt zich het recht voor om een deelnemer aan de Facebookactie te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien deze deelnemer op enige wijze in strijd handelt met dit reglement of anderszins onrechtmatig handelt jegens Thélene.
 8. Deelnemers moeten in België wonen.
 9. De winnaar ontvangt een prijs zoals gecommuniceerd op de wedstrijdpagina met name 12 maanden gratis thee ter waarde van €20 per maand.
 10. De te winnen prijs van de actie zal worden vermeld op de facebookpagina van Thélene en op https://thelene.be/win-1-jaar-gratis-thee/.
 11. De prijswinnaar wordt gekozen op basis van 4 criteria: Het liken van de Facebookpagina van Thélene, het volgen van het Instagramaccount van Thélene, het posten van een antwoord op de vraag waarom de persoon in kwestie het verdient om één jaar gratis thee te winnen én het winnen van de loting. Nadien communiceert Thélene naar deze persoon en reikt het de prijzen uit aan de winnaars.
 12. De wedstrijd op Facebook loopt van 5 augustus tot en met 31 augustus. Op 1 september worden de winnaars gekozen.
 13. De winnaars worden per e-mail of telefoon verwittigd en er wordt een datum afgesproken wanneer de prijzen in ontvangst genomen zullen worden.
 14. Thélene en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen.
 15. Thélene en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van gebruik van de uitgereikte prijzen. Reacties die als kwetsend opgevat kunnen worden, worden meteen verwijderd.
 16. Thélene behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien, naar mening van Thélene, de omstandigheden dit vereisen. Thélene kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Thélene.
 17. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden opgeslagen door Thélene en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.
 18. Door deelname verlenen de prijswinnaars toestemming aan Thélene om hun namen te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de winnaars.
Bijna van jou